Du kan ved å delta, bli den heldige vinner av ett eller flere gavekort på kr 500,-. Det blir i tillegg trekning av gavepremier til medlemmer som registrerer seg i bøkene. Bli med du også :) Kassene settes ut til våren og tas inn senhøsten. Kassene står utplassert ulike steder i Heim og Aure - i alt 6-9 bøker hvert år.  Følg med og se hvor kassene blir plassert