Styret består av følgende personer:

Verv Navn Tlf
Styrets leder Heidi Jørgensen Krokdal 41600282
Nestleder Lars Harald Sødal 90595652
Styremedlem Kristian Rostad 95937966
Styremedlem  Morten Lasse Belsvik 41552214
Styremedlem Knut Ole Oddan 94294309
Vara Jan Krokdal 90051844