Årsmøte 03.03.2016 i Hemne Sykkelklubb


Det innkalles til ordinært årsmøte i Hemne Sykkelklubb torsdag den 3 mars 2016

Sted / tidspunkt: Haugatun grendahus kl: 19:00

logo1

Til behandling foreligger

1. Godkjenne de stemmeberettigede og innkallelsen.
2. Velge møteleder, protokollfører og 2 til å underskrive protokollen
3. Behandle regnskap
4. Behandle årsmelding
5. Valg

Styret:

På valg i år er nestleder, sekretær og styremedlem (velges for 2 år).

Forslag til:

  • Nestleder:
  • Sekretær:
  • Styremedlem:
  • Valgkomite 2stk:
6. Kontingent 2016
Styret foreslår å opprettholde medlemskontingenten med:kr. 150,- for enkeltmedlemskap ogkr. 200,- for familiemedlemskap.
7. Vedta budsjettet for 2016

 

Medlemsmøte

Rett etter årsmøte vil det bli avholdt medlemsmøte.  Saker til behandling/diskusjon:

  1. Hemnekarusellen: Hvordan gjør vi dette i år
  2. Fordeling av oppgaver blant medlemmene.
  3. Andre saker som ønskes tatt opp.

 

Sosialt samvær

Etter møte blir det servering av pizza.

Vel møtt!