Dagsarkiv: 10. februar 2016


Det innkalles til ordinært årsmøte i Hemne Sykkelklubb torsdag den 3 mars 2016 Sted / tidspunkt: Haugatun grendahus kl: 19:00 Til behandling foreligger 1. Godkjenne de stemmeberettigede og innkallelsen. 2. Velge møteleder, protokollfører og 2 til å underskrive protokollen 3. Behandle regnskap 4. Behandle årsmelding 5. Valg Styret: På valg i […]

Årsmøte 03.03.2016 i Hemne Sykkelklubb